Algemene voorwaarden

LXRY Giveaway


 LXRY.NL |  LXRY Magazine | LXRY TV |  LXRY TV (English)Masters of LXRY | Masters of LXRY (English)

1. Definities

1.1 Winacties worden uitgeschreven door LXRY Media Group gevestigd te Amstelveen. Op winacties zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.

1.2 Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u het betreffende inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

1.3 Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

1.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag.

1.5 Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

1.6 Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

1.7 De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

1.8 Winnaars worden binnen 10 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

1.9 LXRY Media Group kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

1.10 Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

1.11 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

1.12 Mogelijke kansspelbelasting wordt door de aanbieder van de prijs betaald.

1.13 Medewerkers van LXRY Media Group zijn uitgesloten van deelname.

1.14 De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door LXRY Media Group voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden tenzij anders aangegeven.

1.15 Deelnemers worden automatisch ingeschreven voor de wekelijkse nieuwsbrief. Uitschrijven is op elk moment mogelijk.

1.16 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door LXRY Media Group.

1.17 LXRY Media Group handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de via: 020 – 85 11 450 of per e-mail via: info@lxry.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de telefonisch of via e-mail een reactie.