Art & Design

Trends en ontwikkelingen in de Nederlandse kunst

Vanaf donderdag 14 maart vindt een week lang in het zuiden van ons land The European Fine Art Fair plaats, ook wel bekend als TEFAF. In Maastricht kunnen liefhebbers op deze internationale kunstbeurs volledig hun hart ophalen. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de Nederlandse kunst? LXRY dook in de cijfers.

Tekst: Susan Poeder
Beeld: Goed Folk @ Masters of LXRY 2018

Veranderend publiek

Een interessante ontwikkeling is dat het publiek niet langer alleen bestaat uit consumenten, maar ook steeds meer uit burgers die kunst en erfgoed op waarde kunnen schatten, dat stelt het Mondriaan Fonds in hun Beleidsplan ’17/’20. Leuk detail is dat cultuur meer bezoekers trekt dan sport. Het Mondriaan Fonds richt zich deze jaren op twee accenten: ontwikkeling en verbinding. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuw talent, of meer verbinding zoeken (toekomstig) door ze echt te weten raken met kunst. Grote bezoekersaantallen zijn daarin niet meer leidend, maar innovatief en experimenteel zijn is dat wel.

Werkgelegenheid in de beeldende kunst

Volgens het Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid, neemt het aantal banen in de beeldende kunst toe (106.882 in 2015 t.o.v. 75.577 in 2005), maar deze cijfers zeggen nog niets over de omvang van de banen of hoeveel inkomsten de werkenden ermee verdienen. Van de afgestudeerden zijn er steeds minder die louter werkzaam zijn binnen hun eigen vakgebied. Of dit vanuit financiële overwegingen is, is niet duidelijk. De helft van de kunstenaars verdient minder dan 30 duizend euro bruto per jaar en zijn meer dan gemiddeld afhankelijk van uitkeringen, aldus het CBS

De kunstenaars die echt weten door te breken, kunnen daar goed van rondkomen. 1 op de 5 verdient meer dan 60.000 euro per jaar, en 3,3 procent meer dan een ton. De vijf best verdienende en levende Nederlandse kunstenaars zijn Marlene Dumas, Rineke Dijkstra, Desirée Dolron, Michael Readecker en Joep van Lieshout, al zullen er ongetwijfeld namen zijn die hier ook tussen horen, maar niet veel in de openbaarheid treden.

Dumas vestigde in 2005 een veilingrecord met 3,5 miljoen euro en haar jaarinkomen wordt geschat op 2,5 miljoen.

Over het Mondriaan Fonds

“Het Mondriaan Fonds is hét publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, én uitgevers en opdrachtgevers.”

Bekijk ook: Hoe is de kunstwereld zich aan het ontwikkelen?

Donderdag 14 maart en vrijdag 15 maart is TEFAF alleen toegankelijk voor genodigden. Vanaf zaterdag 16 maart is de beurs open voor publiek.