Digitaal perscentrum

Dank voor uw interesse in Masters of LXRY. Een persaccreditatie kan worden aangevraagd door het invullen van onderstaand formulier. Persberichten, foto's, video's en overige (pers)informatie vindt u in het Media Centre.

Thank you for your interest in Masters of LXRY. A press accreditation can be requested by completing the form below. Press releases, photos, videos and other (press) information can be found in the Media Centre.

  • Aanvraag persaccreditatie

Voor speciale verzoeken of interview aanvragen adviseren wij u contact op te nemen met The Media Nanny via
Cathelijne Noortman.

For special requests or interview
requests we advise you to contact
The Media Nanny via
Cathelijne Noortman.